Biserica Maranatha Kapfenberg

Salutul bisericii: Apocalipsa 22:17,20-21

Familia  Pop Dumitru & Mihaela

Miti :M-amnăscut în toamna anului 1970 într-o familie de credincioşi ortodocşi în satul Bichigiu judeţul Bistriţa Năsăud. În jurul anilor ’80, Dumnezeu a lucrat prin Duhul Său Sfânt la inima părinţilor mei îndreptându-i spre EL, împreună cu toată familia. Am participat la părtăşiile Bisericii dinsatul natal,unde am crescut în cunoaşterea lui  Dumnezeu prin bucurii şi experienţe cu EL. După revoluţie în anul 1990 mai precis după alegerile din mai a noului regim, am plecat împreună cu cumnatul meu Adi Dib spre occident mai întâi în Germania şi mai apoi spre şfârşitul anului ’90 în Austria, unde prin ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să mă stabilesc împreună cu o parte din fraţii mei. Mai tîrziu am cunoscut-o pe soţia mea  Ela , ea fiind dintr-o familie de credincioşi penticostali din oraşul Năsăud. Binecuvântarea Domnului a venit la data de 08.08.1998 când ne-am  jurat credintă unul altuia prin legământul căsătoriei, şi împreună cu cele două fetiţe  Lorelai şi Sarah formăm o familie fericită şi binecuvântată.

Mulţumim Domnului şi fraţilor că ne-au primit să fim şi noi parte din Trupul Lui Hristos în Biserica Maranata unde de 10 ani am găsit pacea şi liniştea sufletească.

Frecventăm cu drag biserica şi vrem ca prin harul Domnului ori de câte ori este nevoie să stăm la dispoziţia Lui în a ne fi folositori unii altora spre zidirea noastră sufletească.

Dorim tuturor fraţilor şi surorilor din biserică un „drum bun” prin bucurii şi întristări, prin fericiri şi necazuri, prin bine şi mai puţin bine ,să trecem prin toate biruitori privind la ţinta noastră Isus Hristos Domnul nostru.

Ca Motto al familiei noastre: Romani 15:13

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Cinci îndemnuri pentru Biserică.

1. "Să iubeşti pe Domnul cu toată inima ta" – Matei 22:37 ( Închinarea)

2. "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi"- Matei 22:39 ( Slujirea)

3. "Duceţi-vă şi faceţi ucenici" – Matei 28:19 (Evanghelizarea)

4. "Botezându-i …" – Matei 28:19 (Părtăşia)

5. "Şi învăţaţi-i să păzească" – Matei 28:20 (Ucenicia)