Biserica Maranatha Kapfenberg

Salutul bisericii: Apocalipsa 22:17,20-21

Familia   Maxim  Gheorghe  &  Gheorghina

Ghită:  Născut într-o  familie de credincioşi  penticostali, având 10 fraţi, eu fiind cel de-al  patrulea dintre ei, născut în anul 1967 în loc. Tarna-Mare din Jud. Satu-Mare.  Am locuit  în  localitatea  Halmeu, până când  în 1980 mama,  în urma  naşterii, a  plecat la Domnul. După doi ani ne-am mutat la Baia-Mare. Ascultând  Cuvântul  Domnului, crezând în El şi  primindu-l  în  viaţa  mea în  anul 1985 am primit  botezul  în  apă. Cu ajutorul Domnului ne bucurăm să facem  parte din Biserica  Maranatha, fiind  printre  primii  ajunşi în  această  zonă, ca şi creştini şi  împreună cu alţi fraţi am participat la  primele seri de rugăciune  încă  din Hotelul  Bahnhof din Bruck / Mur.
M-am căsătorit  cu  Gheorghina  Maria (Ghina), ea provenind  de asemenea  dintr-o  familie de credincioşi  penticostali , din localitatea  Fodora  Jud. Sălaj .  Dumnezeu  ne-a  binecuvântat cu un băiat pe nume  Dan Cornelius  şi o fetiţă cu numele  Julia Cristine  de care  ne  bucurăm  mult  şi împreună  dorim  să  slujim  Domnului  cu  toate  darurile  şi  din  toată  inima . 

Motto-ul  familiei  noastre:   Marcu 12:30,31   

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”

Îndemn  pentru  biserică:

Cuvântul  lui Dumnezeu ne învaţă să ne îndemnăm unul pe altul la dragoste şi fapte bune .       ( Evrei 10. 24 ). Cel mai minunat exemplu de dragoste este Domnul  Isus care de bună  voie   din  dragoste şi-a dat  viaţa pentru noi şi El aşteaptă ca şi noi din dragoste să-i slujim.  El  vrea   ca şi noi  să arătăm  dragoste atât la fraţii cât şi la  duşmanii noştrii, căci aşa îi vom putea  câştiga  pentru Hristos. Lucrarea pe care o cere  Dumnezeu de la noi  este să  credem în Fiul  Lui (Ioan 6: 28 , 29) căci  fără  credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui (Evrei  11:6 ).       În  1 Ioan 5:4 Cuvântul Domnului  spune căci  oricine  este  născut din  Dumnezeu  biruieşte  lumea  şi  ceea ce câştigă  biruinţa  asupra  lumii  este credinţa  noastră,  dacă  credem  cu  adevărat  că  Isus  este  Fiul  lui  Dumnezeu .       Domnul să vă binecuvânteze!!

De  notat: Adresa: Stubenberggasse  3; 8605  Kapfenberg; Telefon:     +43 6509237986