Biserica Maranatha Kapfenberg

Salutul bisericii: Apocalipsa 22:17,20-21

Familia   Dib  Remus  &  Lia

Cu ajutorul  Domnului , în  vara  anului 2008, împreună  cu  copii  noştri: Fineas, Damaris , Patricia , Matthias şi  Sarah  ne-am  stabilit  în  Austria. Prin  harul  şi  binecuvântarea  lui  Dumnezeu  suntem  membri  ai  bisericii Maranatha  Kapfenberg. Noi din ţară  provenim  din  Judeţul  Bistriţa-Năsăud  unde  am  fost  membri în  biserica  Sfânta Treime  din  oraşul  Bistriţa. Mulţumim  Domnului  caci  până  aici  ne-a  ajutat , ne-a  sprijinit  şi  în  orce  încercare  harul  lui  Dumnezeu  şi  puterea  Duhului  Sfânt  a  fost  peste  casa  noastră.

Motto-ul  familiei  noastre:   Psalm 63:5-8

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru

Îndemn  pentru  biserică:    Psalmul   91:  7-10

O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.