Biserica Maranatha Kapfenberg

Salutul bisericii: Apocalipsa 22:17,20-21

Familia     Veciunca   Dumitru   &   Estera

Mitru : M-am  născut  în  primăvara  anului  1979  într-o  familie  de  credincioşi penticostali  din com.  Poienile  de  sub  Munte  jud.  Maramureş  unde  mi-am  petrecut copilăria  până  în  anul  1993.  În  vara  anului  1997  am  decis  să  plec  în  Grecia , unde prin  harul  lui  Dumnezeu  m-am  stabilit  şi  am  locuit  timp  de  14  ani. În  decursul  anilor , am  cunoscut-o  pe  soţia  mea  Estera , ea  făcând  parte  tot  dintr-o familie  de  credincioşi  din  satul  Bichigiu  jud.  B-Năsăud. Hotărârea  noastră  a  fost  ca  în  anul  2005  să  ne  unim  dragostea  şi  legămintele  prin căsătorie. Binecuvântarea  Domnului  pentru  noi  a  fost  şi  este  scumpul  nostru  copilaş  Ioas. Mulţumim  Lui  Dumnezeu  pentru  planul  Lui ,  urmând  ca  în  anul  2011  să  ne  stabilim  Austria , alături  de  cei  dragi , formând  o familie  binecuvântată  şi  purtată  pe braţul  Domnului.

Motto-ul  familiei  noastre:     Filipeni 4:13

„ Pot  totul  în  Hristos   care  mă  întăreşte” .

Îndemn  pentru  biserică:            

(Rom.15:13Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
(Evr.12:14
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.